Stillingen er tillagt ansvar for ledelse og koordinering av museets samlede formidlingsvirksomhet