Gammelt husmiljø - med bygninger og innredning fra 1700- og 1800-tallet. Sagmare - sagstilling for handsaging av materialer. Rekonstruksjon...