I Nordvika er kulturlandskapet godt registrert og tatt vare på. Landskapet er i aktivt bruk med jordbruk og til...