Om Vefsn Museum

Vefsn bygdesamling

På Dolstad finner du bygdetunet – konsentrert rundt en tun av gamle gårdsbygninger. Her finner du tradisjonelle gårdsbygninger som...
Om Vefsn Museum

Politimestergården

På Politimestergården finner man Vefsn museums arkiv og magasin. Det er her all registrering og konservering foregår. I det...