Siden vi allerede har mottatt spørsmål om når Stennesdagen blir i år, legger vi det ut  her for de...