Gjennom hele året har museet i Rana ulike opplegg i samarbeid med Den kulturelle skolesekken, både på friluftsmuseene Bredek...