Byvandring i Sjøgata
Bli med på en ca.45.min vandring fra hotellhagen til Fru Haugans og ned til Jacobsenbrygga. Her får man høre om opprinnelsen til den flotte trehusbebyggelsen i Sjøgata og historien om da Mosjøen fikk bystatus for første gang i 1875.

Priser:
– Minstepris per gruppe  kr.750,-
– Grupper opp til 30 personer kr.50 per person

Elvepromenade til Marsøra
Se byen fra et annet perspektiv fra bunnen av Øyfjellet. Marsøra var tidligere et aktivt område med beite for dyr og fløtmenn som hadde sin arbeidsplass her. Lær mer om Mosjøen som skogdrift-/tømmersentrum fra Engelskbruktida på 1870-tallet og frem til Nesbruket som la ned driften på Marsøra i 1968.

Priser:
– Grupper opp til 15stk:  kr.750,-
– Grupper opp til 30stk kr.50 per person

Omvisning på Vefsn bygdesamling
En enkel ca.30.min omvisning i de tre stuene på tunet som forteller om utviklingen i bygningshistorien og måten folk levde på i før-industriell tid i Vefsn.

Priser:
– Minstepris kr.500,-
– Grupper opp til 30stk kr.50 per person

 


Skoler og barnehager
Vefsn Museum tilbyr gratis inngang til museets utstillinger for skoler og barnehager og kan lage ulike formidlingsopplegg tilpasset aldergrupper eller kompetansemål i skolen.

Eksempler på tema man kan bestille:
– Byhistorie/Sjøgata (vi tilpasser tema)
– Guidet tur på Marsøra, om Mosjøen som skogdrift-/tømmersentrum
– Gamle dager på bygdetunet/før industriell tid i Vefsn (boliger, levesett, mat og helse)
– Malernes Konge, Christian Tanker Andersen Bjørnaa: Om Mosjøens bykunstner på 1870-tallet (med maleverksted om ønskelig)

Ring eller send e-post til formidlingsleder Katrine Remmen Wiken for å lage en avtale:
E-post: katrine@helgelandmuseum.no
Telefon/mobil: 75 11 01 22/922 41 783