katalogenHelgeland favner Nord-Norges høyeste tinderad, snaue fjellvidder med reinbeiter og utallige fiskevatn, mektige breer og flomstore elver, kronglete fjorder mellom bratte stup, grankledde åser og blide strender, tungindustri og vasskraftanlegg, fire selvbevisste bysamfunn og tusen trivelige grender.

Last ned digital versjon av vår katalog