Helgeland Museum hovedkontor
Tlf: 75 11 01 00
E-post: post@helgelandmuseum.no
Faktura: faktura@helgelandmuseum.no

Kernland, Janicke
Direktør
Tlf/Mob: 469 21 301
E-post: jake@helgelandmuseum.no

Bakksjø, Odd Walter
Avd.leder Bindal
Tlf: 959 73 650
E-post: odba@helgelandmuseum.no

Berntzen, Kjærstin
Samlingskoordinator, Vefsn Museum
Tlf: 75 11 01 15
E-post: kjbe@helgelandmuseum.no

Bertheussen, Marit
Avdelingsleder Træna
Tlf: 41 55 91 04
E-post: mabe@helgelandmuseum.no

Blyseth, Åshild
Ansv. Wangbrygga, Leirfjord
Tlf: 948 77 234
E-post: ashild.blyseth@hotmail.no

Bratteng, Odd
Håndverker, Bygningsvern
Tlf: 971 88 088

Bru, Kristin Meitz
Avdelingsleder, Rana
Tlf: 75 11 01 34/41 56 16 36
E-post: krbr@helgelandmuseum.no

Erlandsen, Berit
Regnskapskonsulent
Tlf: 75 11 01 06
Mobil: 976 76 293
E-post: beer@helgelandmuseum.no

Estensen, Helle
Avdelingsleder Velfjord
(i permisjon)
Mobil: 902 09 314
E-post: hees@helgelandmuseum.no

Fjordholm, Maren Sofie
Avdelingsleder Vevelstad
Mobil: 950 64 695
E-post: mafjo@helgelandmuseum.no

Halse, Are
Avd.leder Grane bygdetun
Mobil: 911 79 802
E-post: arha@helgelandmuseum.no

Hanssen, Per-Arne
Teknisk drift, Petter Dass-museet
Tlf: 75 11 01 56
E-post: paha@helgelandmuseum.no

Holm, Carl-Erik
Avd. Vega
+45 42417910 (OBS!! Husk +45 foran)
E-post: caho@helgelandmuseum.no

Jacobsen, Kari Sommerseth
Avd.leder, Vefsn Museum
Tlf 75 11 01 21
Mob 915 66 928
E-post: kajo@helgelandmuseum.no

Jenssen, Trine Benedicte
Samlingsansvarlig. Petter Dass-Museet
Tlf: 75 11 01 53
Mobil: 415 20 340
E-post: trje@helgelandmuseum.no

Johnsen, Gry
Konsulent
Tlf: 75 11 01 54
Mobil: 971 42 031
E-post: grjt@helgelandmuseum.no

Johannesen, Veronica
Renhold, Petter Dass-museet
Tlf: 909 32 579
E-post: vejo@roro.net

Jovic, Irena
Avd.leder, Petter Dass-museet
Tlf: 75 11 01 52
Mobil: 992 34 972
E-post: irjo@helgelandmuseum.no

Kittelsen, Åshild
Avd.leder Dønna
Tlf/Mob: 940 36 357
E-post: aski@helgelandmuseum.no

Klausen, Ann Kristin
Avd.leder Nesna museum
Tlf: 75 11 01 88
Mobil: 954 72 260
E-post: akkl@helgelandmuseum.no 

 

Kleven, Ansgar
Avd.leder Hattfjelldal
Tlf: 75 18 48 22
Mobil: 456 18 350
E-post: ankl@helgelandmuseum.no

Torvund, Live
Avd.leder Rødøy
Mobil: 486 00 348
E-post: lito@helgelandmuseum.no

Larsen, Tone
Organisasjons- og personalleder
Telefon: 75 11 01 02
Mobil: 482 19 234
E-post: tola@helgelandmuseum.no

Lillebjerka, Sissel Vintersol
Avd. leder, Hemnes Museum
Mobil: 948 99 566
E-post: sili@helgelandmuseum.no

Lindrupsen, Tor Kristian
Avd.leder Vega (i permisjon)
Kontaktperson:Carl-Erik Holm
Tlf: +45 42417910 (OBS!! Husk +45 foran)
E-post: caho@helgelandmuseum.no

Lundmo, Stig
Preparant, Rana museum
Tlf: 75 11 01 45
E-post: stlu@helgelandmuseum.no

Markvoll, Johanne
Formidlingsleder Petter Dass-museet
Tlf: 75 11 01 58 / 975 41 614
E-post: joma@helgelandmuseum.no

Nyheim, Tore
Fotoarkivar, Vefsn- og Helgeland Museum
Tlf: 75 11 01 27
E-post: tony@helgelandmuseum.no

Pettersen, Asgeir
Administrasjonssjef
Tlf: 75 11 01 03
Mobil: 917 94 648
E-post: aspe@helgelandmuseum.no

Priesemann, Barbara
Geolog, konservator Rana museum
Tlf: 75 11 01 43
E-post: bapr@helgelandmuseum.no

Rørmark, Tove
Avd.leder Sømna
Tlf: 75 11 01 90
Mobil: 469 22 991
E-post: toro@helgelandmuseum.no

Røssvoll, Anne Mette
Kontor, butikkansvarlig Rana museum
Tlf: 75 11 01 33
E-post: amro@helgelandmuseum.no

Savic, Rajko
Avd.leder Herøy bygdesamling
Tlf: 75 06 80 28
Mobil : 977 33 370
E-post: heroy@helgelandmuseum.no

Selnes, Ragnar
Avd.leder Grønsvik kystfort, Lurøy
Tlf: 75 11 01 85
Mobil: 415 20 801
E-post: rase@helgelandmuseum.no

Snefjellå, Øyvind
Håndverker Rana museum
Mobil: 913 71 346
E-post: oysn@helgelandmuseum.no

Syvertsen, Per Ole
Zoolog, konservator Rana museum
Tlf: 75 11 01 42
E-post: posy@helgelandmuseum.no

Sætermo, Maja
Bygningsvernkonsulent
Tlf: 952 86 262
E-post: masa@helgelandmuseum.no

Tørriseng, Sverre Walter
Fagleder bygningsvern
Mobil: 469 24 619
E-post: svto@helgelandmuseum.no

Vrålstad, Jorunn
Avd.leder Leirfjord
Mobil: 957 84 168
E-post: jovr@helgelandmuseum.no

Wiken, Jens-A Remmen
Multimedia & fotomedarbeider
Helgeland Museum
Tlf: 75 11 01 14
E-post: jewi@helgelandmuseum.no

Wiken, Katrine Remmen
Formidler Vefsn museum
Tlf: 75 11 01 22
Mobil: 922 41 783
E-post: kare@helgelandmuseum.no