ÅPNINGSTIDER
Åpent etter avtale.
Arrangementer annonseres.

Kontak:
Avdelingsleder: Jørn Stian Nilsen
Tlf: 920 49 698
E-post: jorn.nilsen@helgelandmuseum.no

Adresse: 8186 TJONGSFJORDEN