Avdelingsleder
Tor-Kristian Lindrupsen
Telefon (mobil): 984 20 584
E-post: tor.kristian.lindrupsen@helgelandmuseum.no