Vilkår for bruk/leie av bilder fra Helgeland Museum

Fotomaterialet skal kun brukes slik man har oppgitt ved bestilling. Digitale filer kan ikke videreformidles til andre og skal slettes etter bruk. Leien/bruk av bildet gjelder kun for én gang. Ved publisering skal alltid museets og fotografen/fotokunstnerens navn oppgis sammen med fotografiet, eventuelt i en egen bildeliste, på følgende måte: Foto: Fotografens navn/Helgeland Museum. Om navnet er ukjent oppgis:Ukjent fotograf/Helgeland Museum. Ved utelatelse av dette vilkår fordobles prisen. Bruker man kun et utsnitt av bildets motiv skal dette opplyses. Leietager er selv ansvarlig for å følge Åndsverkslovens bestemmelser.Merk at de ulike originale negativformater vil generere ulike bildestørrelser, og vil derfor kunne avvike noe fra standardstørrelsene som er oppgitt i prislista. Fakturering skjer ved utsendelse av fil eller bilde. Alle priser er ekskl. mva. Prislisten gjelder fra 01.07.2015.

Prislisten kan lastes ned HER