VILKÅR OG FOTOPRISER

Vilkår for bruk/leie av bilder fra Helgeland Museum:  Fotomaterialet skal kun brukes slik man har oppgitt ved bestilling. Digitale filer kan ikke videreformidles til andre og skal slettes etter bruk.  Leien/bruk av bildet gjelder kun for én gang.  Ved publisering skal alltid museets og fotografen/fotokunstnerens navn oppgis sammen med fotografiet, eventuelt i en egen bildeliste, på følgende måte;  Foto: Fotografens navn/Helgeland Museum.  Om navnet er ukjent oppgis;  Foto: Ukjent fotograf/Helgeland Museum.  Ved utelatelse av dette vilkår fordobles prisen.  Bruker man kun et utsnitt av bildets motiv skal dette opplyses.  Leietager er selv ansvarlig for å følge Åndsverkslovens bestemmelser.  Merk at de ulike originale negativformater vil generere ulike bildestørrelser, og vil derfor kunne avvike noe fra standardstørrelsene som er oppgitt i prislista.  Fakturering skjer ved utsendelse av fil eller bilde.  Alle priser er ekskl. mva. Prislisten gjelder fra 01.01.2017.

 

 Bilder til privat bruk  
 Digitalisering, uten retusjering eller bildebehandling. Fil levert på CD-plate i TIFF/JPG + vanlig porto 200,-
 Digital retusjeringsarbeid og/eller annen bildebehandling. 125,- pr 10.min
 Tillegg for hastebestillinger pr. bilde. Utføres innen 7 dager, eller etter avtale. 250,- pr. bilde
 Fakturagebyr   50,-
 Leveringstid 21 dager
 Hastebestilling 1-3 dager, eller etter avtale 250,- pr. bilde
 
Bilder for publisering
 Redaksjonell bruk i masteroppgaver, studentoppgaver, forskningsrapporter, bøker, tidsskrifter, aviser og utstillinger pr. bilde/foto 400,-
 Bilde til annonse, reklamebrosjyrer, kundeaviser, skilting, TV, Internett eller annet profileringsmateriale 800,-
 Offentlig utsmykking, men ikke mindre enn kr. 2000,- Etter avtale
 Fakturagebyr   50,-
 Leveringstid 21 dager
 Hastebestilling 1-3 dager, eller etter avtale 250,- pr. bilde
Kopi priser, print på fotopapir inkludert klipping
 Mindre enn A4 (13×18, 20×25, 24×30) 200,-
 A4 (21×30) 250,-
 A3 (29×42), 30 x 40 cm 500,-
 40 x 60 cm 550,-
 A2 (42×60) 600,-
 60 x 80 cm 700,-
 A1 (60×85) 800,-
 Over A1, kvadratmeter pris + arbeid. Etter avtale
Rabatt: Museums- og historielag, samt elevoppgaver til og med i videregående skole får 50 % rabatt, men med unntak for fakturagebyr.