Nå kan alle som vil lage seg en bruker på www.kulturminnesok.no og være med å kartlegge fysiske spor etter forfedres liv på stedet vi selv bor eller ferdes.

Helgeland Museum holdt høsten 2013 et seminar om kulturminneregistrering, og laget i den anledning feltskjema som kan brukes av alle. Det kan være greit å ha med seg et skjema for å ha et sted å fylle inn informasjonen når man står ved kulturminnet, men også som en huskeliste for hva man bør se etter og notere. Vi har laget to skjema, et for alle kulturminner utenom bygninger, og et eget skjema for registrering av bygninger.

Når dere har fylt ut et slikt skjema kan dere selv legge inn kulturminnet på kulturminnesøk, men vi vil gjerne ha en kopi av registreringsskjemaet til vårt eget arkiv i museet. Vi kan også være behjelpelig med å legge inn kulturminnet på kulturminnesøk for deg. Det viktigste er uansett at kulturminnene våre blir registrert, slik at vi kan fargelegge helgelands historie enda bedre. Så, når snøen er borte: Ut å registrer!

Last ned skjema her.