Styreleder: Gunhild Myrbakk
Valgt av rådsmøtet

Styremedlem: Turid Færøy
Valgt av rådsmøtet

Styremedlem: Hans Pedersen
Valgt av rådsmøtet

Styremedlem: Harry Nilssen
Valgt av rådsmøtet

Styremedlem: Martin Skjefstad
Oppnevnt av fylkeskommunen

Styremedlem: Rajko Savic
Valgt av de ansatte