Styreleder: Gunnhild Myrbakk
Valgt av rådsmøtet

Nestleder: Magnar Solbakk
Valgt av rådsmøtet

Styremedlem: Hans Pedersen
Valgt av rådsmøtet

Styremedlem: Harry Nilssen
Valgt av rådsmøtet

Styremedlem: Martin Skjefstad
Oppnevnt av fylkeskommunen

Styremedlem: Johanne Markvoll
Valgt av de ansatte