Hopp til hovedinnhold

Forskningsdagene 2021

6 minutter

Helgeland museum deltar i de nasjonale Forskningsdagene med seks arrangement fordelt på de fire avdelingene Træna, Rana, Nesna og Bindal.

Foto: Hege Antonsen

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival i regi av Norges forskningsråd som foregår hvert år i uke 38 og 39. Alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten. Festivalen har vært arrangert hvert år siden 1995 og er en av Europas store, landsdekkende forskningsfestivaler. Den er til for alle fag og alle forskningsfelt, men har siden 2003 fokusert ekstra på et overordnet tema hvert år. Det ekskluderer likevel ikke andre emner. Årets tema er fred og konflikt. Lokale arrangører står for innholdet, og er selv ansvarlige for å planlegge, finansiere og markedsføre arrangementene sine.

Helgeland Museum har i flere år deltatt på Forskningsdagene. Museet knytter årets nasjonale tema fred og konflikt opp mot tid, slik at vi har flere arrangement relatert til fred og konflikt, men med et vidt historisk tidsspenn. Alle arrangementene vil inneholde bidrag fra forskere fra universitet eller tilsvarende institusjoner. Vi har fått arrangementsstøtte fra forskningsrådet. Les mer om de ulike arrangementene nedenfor, på avdelingenes Facebook-side og på forskningsrådets oversikt.

Kontaktpersoner

Marit Bertheussen. Helgeland Museum, avdeling Træna. Tlf. 41559104.
Mail: mabe@helmus.no

Ann Kristin Klausen. Helgeland Museum, avdeling Nesna. Tlf. 95472260.
Mail akkl@helmus.no

Åpen befaring i Kirkehellaren på Sanna, Træna, 10. september, kl. 16.00-18.00

Erlend Jørgensen er arkeolog og prosjektleder for utgravingene i Kirkehelleren på Sanna, Træna. Fra juli 2021 til ut september 2021 har han og hans team -bestående av forskere og studenter fra hele Europa -jobbet med nye utgravinger på Sanna. De første i sitt slag siden Guttorm Gjessing gjorde sine utgravinger i en annen del av Kirkehelleren i 1939. Til daglig jobber Erlend Jørgensen i NIKU-Tromsø, men leder nå altså det omfattende prosjektet Arcave- Arkeologiske utgravinger i Kirkehelleren, Træna. Prosjektet er på hell for i år, men før det avsluttes i slutten av september, inviterer prosjektleder Erlend Jørgensen Trænas befolkning på en befaring. Her vil han fortelle og vise fram hva som er gjort av arbeid i helleren.

Fra båtkaia tar du deg opp til Kirkehelleren, omtrent 15 minutter. Der venter Erlend Jørgensen og hans team, samt et prosjektteam bestående blant annet av representanter fra Max Plank Intitute (Johannes Krause), UIO (Svend Devanger og Sturla Ellingvåg), Helgeland Museum (Janicke Kernland og Marit Bertheussen). Arrangementet er gratis og åpent for alle. Båtbillett betales av hver enkelt deltaker.

Lokalruta/båt:

Avreise Husøy: kl. 16.10
Avreise Selvær: kl. 14.50- om Husøy

Retur til Husøy: kl. 18.10
Retur til Selvær-om Husøy: kl. 18.45

Foredrag og samtale med arkeolog og prosjektleder for Arcave, Erlend Jørgensen. Træna, 18. september kl. 18-19.30

På Havfolkets Hus på Husøy. Denne lørdagen vil Erlend Jørgensen fortelle om prosjektet Arcave, inntrykk og oppdagelser. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det arrangeres i samarbeid med Arcave og Niku. Les mer om prosjektet på https://www.arcave.no/about.

Landnåm fra nord- forfatterforedrag ved Alf Ragnar Nielssen Nesna, 21. september kl. 18.00-20.00 og Bindal, 25. september kl. 14.00-16.00

«LANDNÅM FRA NORD» Utvandringa fra det nordlige Norge til Island i vikingtid.

Island var et av de siste områdene i verden som fikk fastboende befolkning, da særlig av nordmenn og keltere som oppdaget øya og bosatte seg der i vikingtida. De eldste islandske kildene omtaler svært mange innvandrere fra det nordlige Norge, det vil si fra middelalderens Hålogaland og Namdalen. Dette området har likevel vært oversett i tidligere historiske framstillinger, og det tradisjonelle synet er at det nesten bare var vestlendinger som reiste ut.
Landnåm fra nord har som siktemål å rette opp denne skjevheten. Det er ingen tvil om at folk fra nord spilte en vesentlig rolle i bygginga av det nye samfunnet på Island. I denne boka får leseren fortellinga om alle de 37 kjente familiene som reiste over fra dette området i «landnåmstida» (ca. 870–930 e.Kr.). De fleste var norrøne høvdinger og bønder, men noen hadde også samisk bakgrunn.

Boka kartlegger nøye hvilke steder utvandrerne kom fra, deres bakgrunn og hvor på Island de bosatte seg. Men hvorfor forlot alle disse menneskene heimstedene sine, og hva søkte de egentlig på Island? I forfatterens leting etter svar på disse spørsmålene, avdekkes mange dramatiske fortellinger.

Alf Ragnar Nielssen er tidligere professor i eldre tids historie ved Nord Universitet Bodø, han har også hatt bistilling som professor II ved Lofotr Vikingmuseum. Han har arbeidet spesielt med vikingtidshistorie, norsk og internasjonal /fiskerihistorie og samisk historie. Nielssen har vært hovedredaktør for verket «Nordlands historie» (2015) og medredaktør for «Norges Fiskeri- og kysthistorie» (2014). For tida har han ei bok om samenes historie i Lofoten under utgivelse. Foredraget er ledsaget av bilder fra forfatterens mange reiser på Island.

Inngang 100,-. Foredraget varer 50 minutter. Deretter blir det åpen kafè med mulighet for kjøp av kaffe og kaker begge steder. Passer for ungdom og voksne. Arrangeres i samarbeid med Folkeakademiet begge steder.

Fagseminar i Mo i Rana 21. september, kl. 14.00-18.00

Fagseminar som avslutning av prosjektet KULT2.

Dette prosjektet om Nordlandsbanen, krigsfangeleirene og krigsfangene har foregått fra 2016 til 2021. Riksantikvaren er prosjektleder, med en rekke samarbeidspartnere deriblant Helgeland Museum. 20.-23.- september arrangerer Riksantikvaren og Helgeland Museum åpningsmarkering og fagseminar om Dunderland fangeleir i Rana.

Offisiell åpning av minnestøtten ved Dunderland 21. september kl. 10.00-12.00 ved Dunderland fangeleir.

Selve fagseminaret, som også er en del av Forskningsdagene, arrangeres 21. september kl. 14.00-18.00 på Helgeland Museums anlegg Moment i Mo i Rana. Det blir innlegg fra de ulike samarbeidspartnerne og ekstern foredragsholder Ketil Gjølme Andersen fra Teknisk Museum holder foredrag om tyskernes bruk av sovjetiske krigsfangers fangenskap og tvangsarbeid i forbindelse med bygging av Nordlandsbanen. Han har skrevet boka Hitlers byggherrer – Fritz Todt og Albert Speer i Norge, som er utgitt i år. Ketil Gjølme Andersen (f. 1963) er førstekonservator ved Norsk Teknisk Museum. Han har doktorgrad i historie fra Universitetet i Oslo og har skrevet flere bøker. Han var ansvarlig for utstillingen Grossraum – Organisasjon Todt og tvangsarbeid i Norge 1940-1945 på Teknisk museum.

Utstillingsåpning ved Elena Badanina på Nesna, 27. september kl. 18.00-20.00

Åpning av vandreutstillingen «Stjålne år: Barn i nord under 2. verdenskrig»

Utstillingen er produsert av Narviksenteret. Senterets pedagog Elena Badanina kommer til Nesna, og åpner utstillingen under Forskningsdagene. Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom Narviksenteret og Murmansk fylkes regionale museum (Russland). Prosjektet er støttet av Barentssekretariatet og Stiftelsen Fritt Ord. Elena Badanina er utdannet historiker, og museumspedagog ved Narviksenteret. Hun sier: Det snakkes mye om 2. verdenskrig på begge sider av den norsk-russiske grensen. Historien om Nordfronten er felles historie for Nord-Norge og Nordvest-Russland. Men langt fra alle i de to nabolandene vet om hverandres historie under 2. verdenskrig. I utstillingen «Stjålne år: Barn i nord under 2. verdenskrig», treffer man mennesker som var barn i Nord-Norge og Nordvest-Russland (Sovjetunionen) under 2. verdenskrig. Barneperspektivet tar krig og konflikter på et annet nivå, hvor mennesker treffer mennesker, ikke bare tall og fakta.» Utstillingen vises på Helgeland Museum, avdeling Nesna fram til november.

Musikalsk innslag ved Marian Børli Sivertsen og Snorre Magnus Sivertsen. Gratis inngang og lett servering.

Cirka 10 000 f.v.t. - 4000 f.v.t. Eldre steinalder

Se innhold Se innhold

Ca. 8500 f.v.t.

Fangstfolk, jegere og fiskere holder til på Vega. De bor i enkle telt eller små hytter i strandsona, og driver organisert fangst og fiske.

4000 f.v.t. - cirka 1800 f.v.t. Yngre steinalder

Se innhold Se innhold

Ca. 3900 f.v.t.-2350 f.v.t.

Gjenstander fra Sør-Skandinavia brukes særlig på kysten av Sør- og Midt-Helgeland. Blant annet prestisjedolker fra Nord-Jylland. Det forteller om vareutveksling.

Cirka 1700 f.v.t. - cirka 500 f.v.t. Bronsealderen

Se innhold Se innhold

Ca. 1800-500 f.v.t.

En mengde helleristninger lages på Tro, Flatøya og Rødøya i Alstahaug. de viser hval, elg, sel, båter, hester, fotsåler, abstrakte figurer, og det som er tolket som en skiløper. «Skiløperen» ser du i Helgeland Museums logo.

Se innhold Se innhold

Ca. 800-700 f.v.t.

Et bronsesverd begraves på Remmen i Tomsvik på Tomma i Nesna.

På Hillstad i Brønnøy garves to bronseøkser ned i jorda under en steinhelle. Kanskje er det offergaver?

500 f.v.t. - 550 Yngre jernalder

550 - 800 Merovingertid

Se innhold Se innhold

Ca. 200-800

Ringforma tunanlegg bygges og brukes. På Helgeland er ringtun funnet i Vassås i Bindal, Mo i Brønnøy, Leikenga på Tjøtta, Hov på Løkta i Dønna og Botnmoen i Kobberdal på Løkta. I tillegg er ett oppdaget på Øysund i Meløy på grensa mellom Helgeland og Salten.

Se innhold Se innhold

Ca. år 500 og fremover

Høvdingdømmer dannes flere steder: på Dønna, Tjøtta, Torgar i Brønnøy og Sandnes i Alstahaug.

800 - 1066 Vikingtid

Se innhold Se innhold

873

Sigrid Sigurdsdotter på Sandnes (født ca. 850) har vært enke i ett år. Hun gifter seg med Torolv Kveldulvson fra Fjordane. De bor først i Torgar i Brønnøy, deretter på Sandnes etter hennes far dør. Torolv er kongens skatteoppkrever.

1066 - 1537 Middelalder

1537 - 1660 Reformasjon

Se innhold Se innhold

1647 - Dikterpresten Petter Dass blir født

Petter Dass ble muligens født på Herøy 1647. Han var prest, jekteskipper, proprietær og forfatter. Mest kjent for samtiden som salmedikter med bl. a. salmen Herre gud ditt dyre navn og ære.

1660 - 1814 Enevelde

Se innhold Se innhold

1804

Mathias Bonsach Krogh blir utnevnt til første biskop i det nyopprettede bispedømmet Nordlandene og Finnmark. Samme år utnevnes han til sogneprest i Alstahaug prestegjeld. Alstahaug kirke blir Nord-Norges første domkirke.

1814 - 1884 Embetsmannsstaten

1884 - 1930 Industrialisering

Se innhold Se innhold

1901

Sandsundværulykka med storm og springflo 22. januar rammer 254 fiskere og tar livet til 34 mennesker i løpet av noen få timer. Kiste fra Sandsundvær kan ses på Herøy bygdesamling

1918 - 1940 Mellomkrigstid

1940 - 1945 Andre verdenskrig

1945 - 1972 Etterkrigstid

Se innhold Se innhold

1950-tallet

I denne perioden får mange helgelendinger innlagt strøm i husene sinde. Besøk Rana museum som har utstilling om husholdningsredskaper på strøm.

1972 - 2000 Oljealderen

2000 - Informasjonenes tidsalder

Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealderen
Yngre jernalder
Merovingertid
Vikingtid
Middelalder
Reformasjon
Enevelde
Embetsmannsstaten
Industrialisering
Mellomkrigstid
Andre verdenskrig
Etterkrigstid
Oljealderen
Informasjonenes tidsalder

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta alle", samtykker du i bruken av slike teknologier.