Hopp til hovedinnhold

Forskningsdagene 2022

3 minutter

Helgeland Museum markerer årets forskningsdager med tre arrangement ved tre avdelinger

Bildetekst: Plankton. Foto: Mette Gårdvik

Forskningsdagene 2022

Helgeland Museum markerer årets forskningsdager med tre arrangement ved tre avdelinger. Vi følger årets tema hav, og vinkler innholdet blant annet mot landheving, spor av natur og kultur, søppel og forurensning. Vi gjennomfører ett undervisningsopplegg og to turer til kulturminner relatert til hav, spor, søppel og forurensning, men med et vidt historisk tidsspenn. Alle disse arrangementene vil inneholde bidrag fra forskere fra Universitet eller tilsvarende institusjoner.

23. september 

Havet under lupen. Et tverrfaglig forsknings- og undervisningsopplegg om mikroplast og plankton. For elever på mellomtrinnet på Nesna. Ved hjelp av naturvitenskapelige metoder og veiledning får elevene undersøke og lære om mikroplast og plankton. Deretter brukes kunst og håndverk i formidlingen. Elevene tegner og lager utstilling på museet. Prosjektet er i samarbeid med førsteamanuensis Wenche Sørmo (biologi), førstelektor Karin Stoll (zoologi) og førstelektor Mette Gårdvik (kunst- og håndverk). Alle tre er ansatt ved fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur, Nord Universitet.

24. september

Spor i Fagervika i Leirfjord. I 2000 fant de lokale lærerne og hobbyarkeologene Magne Bergesen og Snorre Olsen spor av et ildsted eller boplass på Kvefsnhågjen, innerst i Stor Fagervika i Leirfjord. Sporene viste seg å være ca. 10.500 år gamle. Funnene er noen av de eldste som er gjort i Norge. Den gang lå nok boplassen like ved sjøen og isbreen, ved ei god havn på det som trolig var ei øy. Ettersom isen forsvant hevet landet i området seg rundt 82-83 meter. Funnstedet er automatisk fredet. Vi besøker den tidligere boplassen. Pensjonert førsteamanuensis i biologi Unn Tveraabak vil være turguide og fortelle om landskap i steinalderen, med vekt på strandlinjeforskyvning. Oppmøte i Fagervika i Leirfjord kl. 11.30. Ta på gode vanntette sko / støvler og godt med klær, eventuelt matpakke, kaffe, vann el. Turen er gratis.

8. oktober

Tur til Stiurhelleren i Sjona, hvor det er funnet en rekke svært gamle kulturspor. I samarbeid med museets avdeling i Rana. Unn Tveraabak forteller om landheving og kornfunn. Barbara Priesemann, Stig Lundmo og Vetle Løveng fra museets naturhistoriske avdeling i Rana bidrar med informasjon innen sine fagfelt. Vi møtes på Lundmo planteskole kl. 13. Derfra går vi sammen opp til helleren. Turen er ca. 1 km, og stort sett flat mark. Ta på gode vanntette sko / støvler og godt med klær, eventuelt matpakke, kaffe, vann el. Turen er gratis.

Hopp over tidslinje

Hvordan bruke tidslinjen?

For å bruke tidslinjen kan du bruke TAB-tasten for å navigere deg gjennom punktene. Naviger deg gjennom de forskjellige epokene ved å bruke pil-tastene til høyre og venstre.

Cirka 10 000 f.v.t. - 4000 f.v.t. Eldre steinalder

Ca. 4000 f. v. t.

Fangstfolk og fiskere søker ly i Kirkehelleren på Sanna i Træna. De spiser sel, fisk, småhval og sjøfugl.

Ca. 8500 f.v.t.

Fangstfolk, jegere og fiskere holder til på Vega. De bor i enkle telt eller små hytter i strandsona, og driver organisert fangst og fiske.

4000 f.v.t. - cirka 1800 f.v.t. Yngre steinalder

Ca. 3900 f.v.t.-2350 f.v.t.

Gjenstander fra Sør-Skandinavia brukes særlig på kysten av Sør- og Midt-Helgeland. Blant annet prestisjedolker fra Nord-Jylland. Det forteller om vareutveksling.

Ca. 2000 f.v.t.-1500 f.v.t.

Bofaste jegerfolk holder til i skogene på indre Helgeland

Cirka 1700 f.v.t. - cirka 500 f.v.t. Bronsealderen

Ca. 1800-500 f.v.t.

En mengde helleristninger lages på Tro, Flatøya og Rødøya i Alstahaug. de viser hval, elg, sel, båter, hester, fotsåler, abstrakte figurer, og det som er tolket som en skiløper. «Skiløperen» ser du i Helgeland Museums logo.

Ca. 800-700 f.v.t.

Et bronsesverd begraves på Remmen i Tomsvik på Tomma i Nesna.

På Hillstad i Brønnøy garves to bronseøkser ned i jorda under en steinhelle. Kanskje er det offergaver?

500 f.v.t. - 550 Yngre jernalder

550 - 800 Merovingertid

Ca. 200-800

Ringforma tunanlegg bygges og brukes. På Helgeland er ringtun funnet i Vassås i Bindal, Mo i Brønnøy, Leikenga på Tjøtta, Hov på Løkta i Dønna og Botnmoen i Kobberdal på Løkta. I tillegg er ett oppdaget på Øysund i Meløy på grensa mellom Helgeland og Salten.

Ca. år 500 og fremover

Høvdingdømmer dannes flere steder: på Dønna, Tjøtta, Torgar i Brønnøy og Sandnes i Alstahaug.

800 - 1066 Vikingtid

Ca. 1000

Noen risser inn runer i esjeberget på Æsøya i Vevelstad

873

Sigrid Sigurdsdotter på Sandnes (født ca. 850) har vært enke i ett år. Hun gifter seg med Torolv Kveldulvson fra Fjordane. De bor først i Torgar i Brønnøy, deretter på Sandnes etter hennes far dør. Torolv er kongens skatteoppkrever.

Ca. 965

Hårek på Tjøtta blir født

1066 - 1537 Middelalder

Ca. 1150-1200

Herøy, Alstahaug og St. Knuts kirke på Tilrem i Brønnøy, samt Brønnøy kirke bygges.

1100-1200

Tørrfisk blir den dominerende eksportvaren

1400-tallet

Noen mister eller begraver en gullring i jorda på Sanna i Træna. Inngravert i ringen står det «Buro, berto, beriora», et formular for å stoppe blod

1537 - 1660 Reformasjon

1647 - Dikterpresten Petter Dass blir født

Petter Dass ble muligens født på Herøy 1647. Han var prest, jekteskipper, proprietær og forfatter. Mest kjent for samtiden som salmedikter med bl. a. salmen Herre gud ditt dyre navn og ære.

1604

Helgeland innlemmes i Nordlandenes len (opprettet i 1598)

1660 - 1814 Enevelde

1767

Jekteskipper Zahl på Nordvika på Dønna oppretter bygdefarskontrakt med allmuen.

1804

Mathias Bonsach Krogh blir utnevnt til første biskop i det nyopprettede bispedømmet Nordlandene og Finnmark. Samme år utnevnes han til sogneprest i Alstahaug prestegjeld. Alstahaug kirke blir Nord-Norges første domkirke.

1814 - 1884 Embetsmannsstaten

1884 - 1930 Industrialisering

1900

Bergh-brygga på Leland står ferdig, etter at den forrige brant.

1901

Sandsundværulykka med storm og springflo 22. januar rammer 254 fiskere og tar livet til 34 mennesker i løpet av noen få timer. Kiste fra Sandsundvær kan ses på Herøy bygdesamling

1918 - 1940 Mellomkrigstid

1939

Velfjord historielag stiftes 4. november. Harald Strøm er formann. Se Strøm minnetun.

1931

Elsa Laula Renberg dør av tuberkulose på Brønnøy sykehjem. Hun ble 53 år.

1928

Nordlandsbunaden for kvinner er ferdig konstruert. Lær mer om bunaden på Vefsn museum!

1923

Gullfeber i Bindal etter at en av verdens rikeste gullårer blir påvist i kommunen.

1923

Halve Hemnesberget ødelegges i brann

1940 - 1945 Andre verdenskrig

1942

Våren 1942 begynte bygginga av hærkystfort (HKB) 16/974 Grönsviken kystfort. Fortet sto ferdig i desember samme år. Besøk Grønsvik kystfort. 

1940

9. mai krysset tyskerne grensa til Nordland. felttoget gjennom Nordland starter.

1945 - 1972 Etterkrigstid

1955

I oktober dette året starter produksjonen av Nesnalobben på Nesna.

1950-tallet

I denne perioden får mange helgelendinger innlagt strøm i husene sinde. Besøk Rana museum som har utstilling om husholdningsredskaper på strøm.

1946

Stortinget vedtar med 102 mot 42 stemmer at et jernverk skal bygges på Mo i Rana.

1949

Einar Mathisen Nordfjellmark leverer en gammel sammenknyttet skinnsekk til Velfjord bygdemuseum. Den skal ikke åpnes, og har siden hengt uåpnet i museet.

1972 - 2000 Oljealderen

1997

Petter Dass-kapellet på Træna står ferdig.

2000 - Informasjonenes tidsalder

Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealderen
Yngre jernalder
Merovingertid
Vikingtid
Middelalder
Reformasjon
Enevelde
Embetsmannsstaten
Industrialisering
Mellomkrigstid
Andre verdenskrig
Etterkrigstid
Oljealderen
Informasjonenes tidsalder

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta alle", samtykker du i bruken av slike teknologier.