Hopp til hovedinnhold

Helgeland Museum på konferanse om maritim arv

2 minutter

Skipet Maasilinna

Maritim arv på agendaen

Helgeland Museum deltok 10.-11. november på konferansen «Popularisering av maritim arv gjennom museer» i Tallinn i Estland. Tema var nye måter å verdsette og vekke interesse for maritim arv og dermed maritim kultur på. Estonian Maritime Museum og Skipsvrakmuseet i Stockholm arrangerte konferansen sammen.

På konferansen presenterte forskere og formidlere fra Estland, Finland, Sverige, Norge, Irland og USA sine innlegg. Avdelingsleder i Helgeland Museum Ann Kristin Klausen holdt et foredrag om Lovundbåten, som er lagd av tømmer felt på midten av 1400-tallet, og bygget av eik fra Agder. Båten fungerte trolig som lastebåt, og kan ha blitt sunket ved Lovund rundt år 1500.

Ann Kristin Klausen holder foredrag om Lovundbåten

På Estonian Maritime Museum sin avdeling i sjøflyhavna i Kalamaja, rett utenfor sentrum av Tallinn, er restene av Maasilinna skipet utstilt. Dette er også et lasteskip av eik, bygd på midten av 1500-tallet. Mens Lovundbåten ble funnet av en maskinfører under veigraving i 1976, ble Maasilinna skipet funnet av dykkere i 1985. Lovundbåten har vært  12,2 meter lang og 3, 65 meter bred, mens Maasilinna skipet har målt 16 meter i lengden og 5,5 meter i bredden.

Utenfor museet står restene av en kogge fra midten av 1300-tallet. Den ble gravd opp for noen år siden, og venter nå på å bli konservert og ustilt. Lovundbåten og de to skipene fra Estland har også det til felles at vi ikke vet nøyaktig hva lasten besto av, hva fartøyene het, hvem som bygde dem, eide dem, seilte dem og arbeidet om bord. Ingen av de tre ble gjenbrukt, men sank eller ble sunket, og alle tre er tatt opp fra vannet for å få et nytt liv i museumsregi.

Takk til Estonian Maritime Museum og Svenska vrakmuseet for en svært interessant konferanse, som gir nye muligheter for samarbeid mellom museer, utdanningsinstitusjoner og andre miljøer som jobber med å verdsette maritim arv.

Cirka 10 000 f.v.t. - 4000 f.v.t. Eldre steinalder

Se innhold Se innhold

Ca. 8500 f.v.t.

Fangstfolk, jegere og fiskere holder til på Vega. De bor i enkle telt eller små hytter i strandsona, og driver organisert fangst og fiske.

4000 f.v.t. - cirka 1800 f.v.t. Yngre steinalder

Se innhold Se innhold

Ca. 3900 f.v.t.-2350 f.v.t.

Gjenstander fra Sør-Skandinavia brukes særlig på kysten av Sør- og Midt-Helgeland. Blant annet prestisjedolker fra Nord-Jylland. Det forteller om vareutveksling.

Cirka 1700 f.v.t. - cirka 500 f.v.t. Bronsealderen

Se innhold Se innhold

Ca. 1800-500 f.v.t.

En mengde helleristninger lages på Tro, Flatøya og Rødøya i Alstahaug. de viser hval, elg, sel, båter, hester, fotsåler, abstrakte figurer, og det som er tolket som en skiløper. «Skiløperen» ser du i Helgeland Museums logo.

Se innhold Se innhold

Ca. 800-700 f.v.t.

Et bronsesverd begraves på Remmen i Tomsvik på Tomma i Nesna.

På Hillstad i Brønnøy garves to bronseøkser ned i jorda under en steinhelle. Kanskje er det offergaver?

500 f.v.t. - 550 Yngre jernalder

550 - 800 Merovingertid

Se innhold Se innhold

Ca. 200-800

Ringforma tunanlegg bygges og brukes. På Helgeland er ringtun funnet i Vassås i Bindal, Mo i Brønnøy, Leikenga på Tjøtta, Hov på Løkta i Dønna og Botnmoen i Kobberdal på Løkta. I tillegg er ett oppdaget på Øysund i Meløy på grensa mellom Helgeland og Salten.

Se innhold Se innhold

Ca. år 500 og fremover

Høvdingdømmer dannes flere steder: på Dønna, Tjøtta, Torgar i Brønnøy og Sandnes i Alstahaug.

800 - 1066 Vikingtid

Se innhold Se innhold

873

Sigrid Sigurdsdotter på Sandnes (født ca. 850) har vært enke i ett år. Hun gifter seg med Torolv Kveldulvson fra Fjordane. De bor først i Torgar i Brønnøy, deretter på Sandnes etter hennes far dør. Torolv er kongens skatteoppkrever.

1066 - 1537 Middelalder

1537 - 1660 Reformasjon

Se innhold Se innhold

1647 - Dikterpresten Petter Dass blir født

Petter Dass ble muligens født på Herøy 1647. Han var prest, jekteskipper, proprietær og forfatter. Mest kjent for samtiden som salmedikter med bl. a. salmen Herre gud ditt dyre navn og ære.

1660 - 1814 Enevelde

Se innhold Se innhold

1804

Mathias Bonsach Krogh blir utnevnt til første biskop i det nyopprettede bispedømmet Nordlandene og Finnmark. Samme år utnevnes han til sogneprest i Alstahaug prestegjeld. Alstahaug kirke blir Nord-Norges første domkirke.

1814 - 1884 Embetsmannsstaten

1884 - 1930 Industrialisering

Se innhold Se innhold

1901

Sandsundværulykka med storm og springflo 22. januar rammer 254 fiskere og tar livet til 34 mennesker i løpet av noen få timer. Kiste fra Sandsundvær kan ses på Herøy bygdesamling

1918 - 1940 Mellomkrigstid

1940 - 1945 Andre verdenskrig

1945 - 1972 Etterkrigstid

Se innhold Se innhold

1950-tallet

I denne perioden får mange helgelendinger innlagt strøm i husene sinde. Besøk Rana museum som har utstilling om husholdningsredskaper på strøm.

1972 - 2000 Oljealderen

2000 - Informasjonenes tidsalder

Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealderen
Yngre jernalder
Merovingertid
Vikingtid
Middelalder
Reformasjon
Enevelde
Embetsmannsstaten
Industrialisering
Mellomkrigstid
Andre verdenskrig
Etterkrigstid
Oljealderen
Informasjonenes tidsalder

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta alle", samtykker du i bruken av slike teknologier.