Sten Rino Bonsaksen har tatt imot tilbudet om ansettelse og tiltrer direktørstillingen 1. mars 2014