Mange har besøkt fjellgården Bredek i sommer, og i august kunne man treffe håndverkere i gang på fjøstaket. Fjøstaket var begynt å vise tegn på at det var slitent, og det ble bestemt at vi skulle legge om taket. På nabogården Granneset hadde faktisk torva sklidd av store deler av fjøstaket, og det ble da avgjort at vi skulle reparere begge takene i samme slengen. Materiell må tross alt flys inn i området med helikopter, så det var veldig hensiktsmessig og ressursbesparende å gjøre det i samarbeid med Statsskog. Midtre Nordland Nasjonalparkstyre bevilget 100 000 kroner til hver av «takene», og til Bredek fikk vi 100 000 fra Indre Helgeland Regionråd og 50 000 fra Nordland Fylkeskommune. Dette var veldig gledelig, og kom godt med.

Granneset

Never erstatter plast

Både på Granneset og Bredek hadde man for rundt tretti år siden lagt plast som underlag til torv. Vi valgte nå å legge never under torva, og det samme valgte Statsskog å gjøre på Granneset. Ikke bare er dette den antikvarisk riktige løsningen, men never viser seg også å ha vel så bra, og som regel bedre egenskaper på tak enn plast. Plast beveger seg mye ved temperaturforskjeller, slites løs fra festene og fryser sundt, spesielt nede ved raftet. Never legges i mange lag, sklir ikke ned mot torvhald, og torva ligger svært stabilt på never. På grunn av de mange lagene med never tar det lang tid før det oppstår lekkasjer. I det en lekkasje oppstår kan man enkelt ta av torva der lekkasjen skjer og legge inn ny never akkurat her. Dette kan man ikke gjøre med et tak tekket med plast. I tillegg får vi formidlet kunnskap om denne en gang viktige utmarksressursen, og teknikken som hører til. Visste du at neverflekking ikke skader bjerka? Det vil i løpet av en tiårsperiode ha dannet seg ny never der man har flekket, og man kan da sanke never fra det samme treet igjen.

Granneset_tak

Granneset før restaurering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg til omlegging av tak var noe av sylla på fjøset ødelagt, og dette ordnet vi i samme slengen. Museets håndverkere utførte arbeidet, sammen med folk fra Statsskog og noen andre innleide håndverkere. Syllstokken på masstua ble også byttet ut, da den var råteskadet.

Granneset_etter_restaurering_640x426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et viktig prinsipp når museet gjør reparasjoner på gamle bygninger, og man må skifte ut en original bygningsdel, er å bruke samme materialer som det var opprinnelig.

Ble det ikke fint?

Vi er spente på om taket nå vil holde tett, og beviser en gang for alle at never slår plast!