Utvalg av gruppeutstillingen «Reflex» i Mosjøen

6.feb. -31. mars

 Lestander_stillbilde (2)«Reflex» er en gruppeutstilling produsert i samarbeid mellom Nordnorsk kunstnersenter og Samisk senter for samtidskunst. Den åpnet første gang på Nordnorsk kunstnersenter i 2012. På Vefsn museum i Mosjøen vises et utvalg av arbeidene fra den opprinnelige utstillingen. Sju kunstnere er representert: Camilla Figenschou, Hanne Grieg Hermansen, Dan Lestander, Trygve Luktvasslimo, Ina Otzko, Sonja Siltala og Bjørn Tore Stavang.

 

Et gjennomgående tema i utstillingen er speiling og refleksjon. Det sies at et speil ikke kan lyve. Samtidig er det noe magisk med hvordan det viser en eksakt, men samtidig helt motsatt gjengivelse av virkeligheten. Nordområdene har tradisjonelt sett tiltrukket seg kunstnere på grunn av sitt særegne lys. «Reflex» spiller videre på denne tradisjonen, men snur den samtidig på hodet; for her handler det sjeldent om et sublimt lys knyttet til naturlandskap. Det storslåtte, naturgitte lyset får gjerne vike for andre typer lys.

 

Identitet er et sentralt tema i utstillingen. Flere av arbeidene kan ses i lys av kanskje den mest kjente av alle historier om speil, nemlig myten om Narcissus; ynglingen som forelsket seg i sitt eget speilbilde og tok sin død av det. Menneskers møter med sine omgivelser er et gjentagende motiv, blant annet i Sonja Siltalas og Ina Otzkos fotografier, i Camilla Figenschous kortfilm og i Dan Lestander videoinstallasjon. Trygve Luktvasslimo eksperimenterer med selvportrettet som sjanger gjennom maleri, fotografi og skulptur. Bjørn Tore Stavang leker med speilets logikk i sin malerinstallasjon. Mens Hanne Grieg Hermansen gjør tegneriske versjoner av fotografi og film, der de forskjellige medienes egenskaper