Helgeland Museum har vel 48 ansatte fordelt på 17 kommuner. Museets administrasjon ligger i Mosjøen. Museet har siden etableringen i 2003 vokst betydelig i antall stillinger, budsjett og aktivitet. Utviklingsarbeidet har vært et kulturpolitisk, organisatorisk og faglig nybrottsarbeid, som har høstet lovord. Men museet er fortsatt i en utviklingsfase, som byr på mange spennende utfordringer

 Helgeland Museum har høgt kvalifiserte medarbeidere med kompetanse på ulike kultur- og naturhistoriske fagområder, håndverksfag og administrative funksjoner. Det er et mål å formidle variasjonen i Helgelands natur- og kulturhistorie – og det er lagt an til tematisk arbeidsdeling mellom museumsanleggene i regionen. Det har også stor betydning for Helgeland Museum å avspeile regionens flerkulturelle historie. 

 

Fagleder for formidling ved Helgeland Museum

Da vår formidlingsleder gjennom 10 år skal over i stilling ved et annet museum søker vi hennes etterfølger

Arbeidsoppgaver

Stillingen har ansvar for Helgeland Museums samlede formidlingsvirksomhet, herunder:

  • Videreutvikling av museets formidlingsvirksomhet
  • Programmering av museets formidlingstilbud og markedsføring av dette
  • Utstillingsproduksjon
  • Pedagogiske opplegg
  • Publikasjoner
  • Guiding og andre publikumsrettede aktiviteter

I dette ligger både koordinering/organisering, produksjon og prosjektledelse.

Kompetanse

Høyere utdanning innen museumsrelevante fag, helst på masternivå. Pedagogisk utdanning  vil være en fordel.

Det er videre ønskelig erfaring fra utviklings- og prosjektarbeid i museum eller annen formidlingsvirksomhet samt kunnskaper om utstillingsproduksjon, utstillingsdesign og publiseringsarbeid

Stillingen krever gode kommunikasjonsevner og evne til å motivere medarbeidere.

Lønn etter avtale.  Offentlig pensjonsordning

 

Søknadsfrist  20.juni 2014

Kontaktpersoner:

Direktør Sten Rino Bonsaksen,  tlf. 977 82 271

Kontorsjef  Steinar Smedseng, telefon 75 11 01 04

 

Helgeland Museum, Sjøgata 23E, 8656 Mosjøen.

 post@helgelandmuseum.no