Etter en pause i sommersesongen fortsetter Helgeland museum – avdeling Herøy med månedskonkurransen i Herøyfjerdingen.
Hver måned leter vi opp diverse rariteter som dere skal finne navnet på.
Septemberoppgaven er en gjenstand av svensk opprinnelse. Den har ingen funksjon i seg selv, men gjør susen sammen med en annen anordning, ofte av norsk fabrikat.
Det er sagt mangt og meget om svenskene, men vi må motvillig innrømme at de var flink til ”å få ting til å gå”.
Gjenstanden er på størrelse med lillefinger. Den ligner både på kubansk sigar og svensk konfektgodis, men kan verken røykes eller spises.
Hvorfor skal denne greia være ”Perfekt for en junior” – ja det vet bare svenskene.

Hva er dette?

Hva er dette?

Hvis du tror du vet svaret, svar på e-post: heroy@helgelandmuseum.no eller på SMS til 977 333 70 

MAI-oppgaven:

I mai hadde vi en dobbel oppgave.
Den første gjenstanden var et hjemmelaget verktøy for fremstilling av bolter og spiker fra Herøy Slip.

Den andre var et strekmål, også kalt ripmåt eller strekmått.

Created with Nokia Smart CamCreated with Nokia Smart Cam