Skog som vokser binder co2, og Skogen som miljø og klimaforbedrer diskuteres.
Er hogging og planting av skog er miljøforbedring eller er det miljøødeleggelse?
Skal vi tillate planting av fremmede treslag, som binder mer co2 enn stedegne arter?
«The Danish Wood Initiative» mener at det skal hogges og plantes, og har laget noen korte tegnefilmer som viser skogens fortreffelighet som klimaforbedrer.