Norges første bensinstasjon ble bygd i 1928. Shellstasjonen i Strandgata i Mosjøen ble bygd ikke mange år etter – i 1933 – og er nå den nest eldste bevarte stasjonsbygningen i landet og ble fredet av Riksantikvaren i 2016.

Byggherren for vår stasjon var Norsk-Engelsk mineralolje Aktieselskap (NEMAK) som senere ble en del av Shell A/S. Den første driveren var bilforhandler Halvdan Vik og det ble solgt bensin her frem til 1950-tallet. Da ble virksomheten utvidet og flyttet til større lokaler på nabotomta mot sør.

Bensinstasjonen har endret funksjon fra 1920-tallet til i dag. Da Halvdan Vik drev denne stasjonen var den som et lite verksted med smøring, oljeskift, småreparasjoner, bytte av bilbatterier og dekk. Denne servicen ble etter hvert overtatt av merkeverksteder, mye som følge av at bilen ble mer høyteknologisk og stilte helt andre krav til kompetanse.

Før Shellstasjonen ble bygd var det hestestallen til kjøpmann Andreas Bech Jürgensen som sto på tomta. Dette er jo litt artig siden før det kom biler og bensinstasjoner så var det jo hestedrosjene som fraktet folk og last på fastlandet. Flere menn livnærte seg på hestekjøring, men naturlig nok falt denne virksomheten etter hvert helt bort og i 1938 kvittet den siste vognmannen seg med hesten her i Mosjøen.

Vefsn Museum satte i gang restaureringen av stasjonen i 1995 og det er siden da gjennomført store arbeidsoperasjoner. Stasjonen fikk blant annet ny overflatebehandling, nytt og isolert tak, rekonstruert innvendig planløsning, overflatebehandling av alt innvendig, og rekonstruksjon/reparasjon av mange små og store detaljer på og rundt bygningen. Det ble i tillegg støpt nye søyler og lagd nye glasskupler i melkeglass med logo og lys inni. Mellom søylene ble det satt opp en kopi av et gammelt smijernsgjerde. Dette er arkitektoniske virkemidler kjent fra templer og kirker i antikken. Tidligere riksantikvar Stephan Tschudi-Madsen har uttalt at 1920-årenes bensinstasjoner var som templer, bygd for datidas nye gud: Automobilen.