Venneforeningens mål er å støtte opp omkring museumvirksomheten ved Bindal bygdetun – gjennom å bidra til innsamling, bevaring og formidling av den lokale og regionale natur- og kulturhistorien.