Bindal bygdetun bruker husene på tunet til faste og temporære utstillinger: i fjøsenfinner du utstillingen Husmannen og husmannsvesenet. Miljøutstillingen i Hildastua gjenspeiler husmannslivet fra 1875 til 1981. Ulike tematiske gjenstandssamlinger i Lessjordstua, eks. båtbygging og skogsdrift. Lek og lær for barn i Stabburet.