Bindal bygdetun ligger vakkert til på Vassås, 2,5 km fra Terråk sentrum. Et av hovedhuseene på bygdetunet blir også kalt Hilda-stua etter Hilda Busch som levde sitt liv alene på gården Solheim på Vassås. Husmannsplassen som i dag utgjør hoveddelen av museet, er autentisk med bygninger og innbo slik det var da Hilda døde i 1981. Les mer om husmannsplassen Solheim.