Helgeland Museum har en egen naturhistorisk avdeling med omfattende samlinger som dokumenterer naturen på Helgeland. Den naturhistoriske avdelingen har sin base i Mo i Rana, men virksomheten omfatter hele Helgeland. Avdelingen deler lokaler med den kulturhistoriske museumsavdelingen i Rana i Museumsgården i Mo sentrum.