Helgeland Museum skal formidle Helgelands natur- og kulturhistorie. Vår mål er å gi økt kunnskap om sammenhengene mellom fortid, nåtid og framtid. Museetss virksomhet – enten det er med samling eller bygg og byggeskikk skal komme til syne i formidlingen vår – i form av ny kunnskap, utstillinger, bøker, fortellinger, aktivitet og opplevelse for publikum. Vårt publikum er de som besøker oss og de som møter oss på nett, mennesker i alle aldre og fra alle kulturer – ja, kanskje nettopp deg?