Kulturdepartementet har pekt ut arbeidet med de bygnings-historiske anleggene som viktig satsingsområde for museene. På samme måte ønsker Miljøverndepartementet at museene skal påta seg rollen som fagkonsulent for kommunene. Det er også forventninger om at museene kan spille en rolle i arbeidet med å skape næringsvirksomhet i tilknytning til bygningsvernet.