Helgeland Museum ivaretar kultur- og naturarven i samsvar med ICOMs museumsetiske regelverk: Museer har plikt til å anskaffe, bevare, utvikle samlinger som bidrar til å sikre samfunnets naturarv, kulturarv, vitenskapelige arv. I denne oppgaven ligger en forvaltning som inkluderer aktsomhetsplikt, langsiktig vern, dokumentasjon, tilgjengelighet og avhending under ansvar.