Gammelt husmiljø – med bygninger og innredning fra 1700- og 1800-tallet.

Sagmare – sagstilling for handsaging av materialer. Rekonstruksjon plassert i bakkeskråningen mot elva.

Fangstanlegg fra jernalderen
– sti fra bygdetunet, 800 m lang.

Det gamle fergeleiet over Vefsna
– ligger en kort spasertur unna.

Turområde – med gangstier, bord, benker og bålplass ved elvekanten. Et par kjempegraner står som eksempler på landsdelens mest storvokste skog.