Hattfjelldal er innlandskommunen i Tre kulturers landskap. Det er tett forbindelse over grensen til Sverige hvor samhandling mellom samer, svensker og nordmenn har lang tradisjon.Vel 40 km fra Hattfjelldal sentrum opp gjennom Susendalen finner du gammelbutikken i Kroken. Dette var et av flere møtesteder for samkvem mellom folket i fjelltraktene og for handelstrafikk over grensa. I dag viser museet en fotoutstilling i den gamle butikken.

Fjellfolkets Hus i Hattfjelldal sentrum er museets hovedbase. Her finner du museets ansatte samt utstillinger og formidlingsopplegg om stedet. Her er også turistinformasjonen. Fjellfolkets Hus har dessuten kafé, overnatting og lokaler for møter og arrangement.

Lensmannsgården er et kulturhistorisk hus bygd i 1929. Her er bygdesamlingen med gjenstander fra kommunen, deriblant skole- og litteratursamlingen med eldre bøker og  dokumenter. I huset er det også stuer som blir benyttet til ulike arrangement.

Furuheim gård i Susendalen markerer den sagnomsuste kulturhistorikeren Václav Marek ved at museet har reist en minnestein ved starten på stien til Marek-rabben og den videre leia inn til innsjøen Tiplingan.

Sæterstad gård i Varntresk har stilt et lokale til disposisjon for museet der det vises bildeutstilling om Røssvatnet med naturmessige og historiske glimt om natur og liv rundt den store innlandssjøen.