Eldhuset på Jamtjord er en spennende bygning, trolig fra tiden mellom 1620-1660. Bygningen har tidligere vært brukt til bolighus og båtbygging. I de senere årene er det først og fremst kamkakebaking som har vært demonstrert. Museet pleier å holde kurs i kamkakebaking under Klemetspelet.