I Museet «Huset på veien» finner du gjenstander og rom som representerer kystliv og hverdagsliv på Træna gjennom 200 år. Også funn og gjennstander fra steinalder og middelaldertid finnes i museet.

Træna, og da særlig øya Sanna bærer med seg arkeologisk historie så langt som 9000 år tilbake i tid. Etter en større arkeologisk utgraving på Sanna, gjort av Guttorm Gjessing i 1939, ble det gjort funn som tar oss med til pionerenes tidsalder etter siste istid i Norge. Særlig er funnet av, det som kan betegnes som Norges eldste fiskekrok, en helt spesiell gjenstand for Helgeland Museum. Både den ”magiske” gullringen fra Sanna (Buro, berto, beriora), fra middelalderen og fiskekroken kan ses på museet i sommer.

Åpningstider og kontakt finner du her.

GUIDET tur inne på Museet hver dag man-lørd kl. 12.00 og 13.00. Tema er utstillingen «Træna-Hawaii», Steinalderfunn, Artist in recidens på træna Museum og «Huset på Veien».

Træna- Hawaii: I 2016 ble det laget utstilling om fortellingen om Træna-Hawaii, som nå kan sees i 1. og 2. etasje i Museumsbygget. Her kan du lese om den spennende historien om broren og søsteren fra Træna, hvor den ene emigrerte til Hawaii og den andre ble igjen i Træna. Søsknene vekslet brev og fotografi i et halvt århundre, og dokumenterer livet lokalt og globalt fra et unikt synspunkt. Siden 2015 har fotograf Maja Atterstig arbeidet med å dokumentere historien, og i 2.etasje kan man få en tidslinje av historien.
Mer om Træna-Hawaii kan du lese her.

Træna-Hawaii – Portretter av havfolket:  Maja Atterstig  har også tatt nye bilder i Alma Sandøys fotspor, og i 1. etasje kan man se utstillingen som er basert på både Almas og Majas bilder. 

Arkiv i Nordland har også gjort det mulig å se Alma Sandsøys fotografi på nett her, og deres fine presentasjon av utstillingen kan leses her

Artist in Residence – historie til nå: Bilder fra Trænas Artist in Residence-program hvor gjestekunstnere og andre kreative prosjekter blir realisert.

 
 
traenaFotoutstilling I Badsunaustet
Jo Straube er fotodokumentarist, og har gjennom sitt AIR opphold på Træna i April, jobbet fram fotoprosjektet «En liten historie om et lokaldemokrati». Omlag 30 bilder har det blitt, hvor nærmest alle lag og foreninger i Træna Kommune er representert i bilder. Et iherdig arbeid ble gjort i April, hvor en stor andel av Trænas befolkning deltok på fotoshoot i regi av Jo. Bildene symboliserer menneskene, arbeidet og samholdet en bygd som Træna, gjennom mange år, er tuftet på. De gjenspeiler mangfold og engasjement, samt det demokratiet foreninger og lag kan være med på å danne. Som Jo selv forklarer det:
«Lagarbeid – en liten historie om grasrotdemokrati»
 
 
Fiskernes bedehuskapell har vært der lengst, Idrettslaget har flest medlemmer, Trænafestivalen har størst omsetning. Det alle Træna sine lag og foreninger har til felles er at de bidrar til identitet og samhold i den lille kommunen ute i havgapet. Træna har (cirka) 34 lag og foreninger (hvorav 24 er registrert i Brønnøysundregistret). Frivillig sektor bidrar med store verdier til samfunnet, er samfunnsbyggende og spiller en viktig rolle i den nordiske demokratiske modellen.
Frivillige organisasjoner er viktige for demokratiet og viktige kanaler for engasjerte innbyggere. I Norge var det full aktivitet i foreningslivet, før det begynte å dale i alle typer foreninger på åttitallet. Med denne bildeserien ønsker jeg å sette søkelyset på frivillige lag og foreninger, og stiller det åpne spørsmålet: Hva er det foreningslivet bidrar med?»