Herøy bygdesamling har tilhold på prestegården på Sør-Herøy, med Herøys middelalderkirke som nærmeste nabo. I tillegg til å formidle de fleste sidene av den lokale kulturhistorien, tar utstillingene også for seg temaer knyttet til den gamle embetsmannssstanden og embetsgårdene.