I krigsårene 1940-45 bygde den tyske hær og marineAtlanterhavsvollen, en forsvarslinje som strakte seg fra den spansk-franske grensen nordover til den finske ishavskysten. Langs norskekysten ble det bygget omkring 350 kystfort. Grønsvik kystfort i Lurøy er et av dem. Les mer.