De faste utstillingene viser fiskeri, jordbruk, binæringer, husgeråd, husflid og håndverk, krambuhandel og skolehistorie.