Hundre kvinner_omslag.inddLørdag 24. oktober kl 14 lanseres boka Hundre kvinnerNesna Museum. Boka er nylig utgitt av Kvinnemuseet. 100 norske kvinner over 70 år fra hele landet, inkludert 12 fra Helgeland, er intervjuet om sine liv. På boklanseringa vil tidligere direktør ved Kvinnemuseet Kari Sommerseth Jacobsen, fortelle om dokumentasjonsprosjektet og boka. Flere av kvinnene vil også være til stede. Det blir introduksjoner, enkel servering, musikalsk innslag ved Marian og Snorre og salg av boka i samarbeid med Nesna Libris. Boka koster 350,-. Kun kontant salg.

I forkant av lanseringa er det lørdagskafe, kl. 11-14. Havnevegen 1 Nesna. Velkommen!

Bokas bakgrunn er et mangeårig dokumentasjonsprosjekt i regi av Kvinnemuseet – Anno museum, og de andre medlemmene i Nettverk for kvinnehistorie, deriblant Helgeland Museum. Ansatte ved Helgeland Museum har intervjuet 15 nordnorske kvinner hvor 12 er fra Helgeland. De tre andre er fra Troms og Finnmark.

Journalist og forfatter Kari Gjerstadberget fra Kongsvinger har valgt ut utdrag av de hundre intervjuene, bearbeidet dem, og sammenfattet lange liv i korte historier. Prosjektleder er Kari Sommerseth Jacobsen. Boka gis ut av Museumsforlaget.

Dette er hundre historier om hundre kvinner gjennom hundre år. De kommer fra ulike deler av landet, fra forskjellige samfunnslag. Felles for kvinnene er at de var over 70 år da intervjuene ble foretatt. Sammen gir utdragene om deres liv en allsidig framstilling av norsk sosial- og kvinnehistorie.