Av: Are Halse, Helgeland Museum avd. Grane

Både felling og kvisting ble utført med øks til på slutten av 1800-tallet. Sag til felling og kapping gjorde arbeidet lettere.

Da motorsagene gjorde sitt inntog var det med flotørforgasser, som måtte stå loddrett hele tiden. Dette gjorde at de første motorsagene ble brukt kun til felling og kapping.

På 60-tallet kom det motorsager med membranforgasser, og motorsaga ble universalredskapen som ble brukt både til felling kvisting og kapping.

I dag er det moderne skogsmaskiner som utfører både hoggst og framkjøring.