Helgeland Historielag arrangerer krigsseminaret som finner sted på Jacobsenbrygga i Mosjøen. 

Det er gratis for Helgeland Museums ansatte, for andre koster seminaret kr.300,- (Mat kommer i tillegg)

Påmeldingen gjøres til olav.haakon@live.no eller telefon 474 09 841.

Program 4. november
11:30 Lunch og oppstart i Mosjøen
12:30-13:30 Baard Herman Borge:Rettsoppgjøret etter krigen Pause
14:00-15:30 Steinar Aas:Krigenpå Helgelandi et større perspektiv
Pause
18:00 Middag på Vikgården eller Fru Haugans

Program 5. november
09:00-10:15 Arne Langås:Krigens spor som minnesteder: hvordan forholder vi oss til den vanskelige fortiden?
Pause
10:30-12:00 Oskar Fagervik:Motstandsbevegelsenpå Helgeland og våpentransporten over Visten
Lunch og avslutning