På kommunestyremøte 14.12.2011 vedtok Vefsn kommune å kjøpe Mjåvatn-anlegget for 8,1 mill. Anlegget er planlagt å brukes til museumsformål.

Dette innebærer på sikt at både fellesenheten i Helgeland Museum og avdeling Vefsn flytte inn i nye lokaler.  Planer for dette anlegget utvikles av en prosjektgruppe bestående av Hans Pedersen, Kalle Dolmen, Svein Severinsen og Dag Nilsen. Kostnadene for hele prosjektet er beregnet til 85 millioner kroner og det legges opp til en tradisjonell finansieringsmodell der staten, fylkeskommunen og kommunen dekker en tredel hver.

Det er Bergesen arkitekter og Multiconsult i Trondheim har utført et skisseprosjekt hvor man får se planene for anlegget fra ulike perspektiv.

Hans Pedersen har også laget et dokument hvor han presenterer prosjektet.

 

Se skisser og dokument under:

Presentasjon-av-Mjaavatnprosjektet-HP-25-02-15-DN-1 (word-fil)

2015-02-27-1241-Helgeland-Museum-Perspektiv-1-1 (pdf)

2015-02-27-1241-Helgeland-Museum-Perspektiv-5-2 (pdf)

2015-02-27-1241-Helgeland-Museum-Perspektiv-6 (pdf)