JERN:Olsen, jernmalmen og jernbanen
Den 10. juli 1946 vedtar Stortinget å legge Jernverket til Rana. Jernmalmen i Dunderlandsdalen er en av grunnene til dette valget.
I 1760 – 186 år tidligere beslutter kongen i København å kartlegge hva som finnes av malmer og mineraler i Nordland. Året etter omtales jernmalmen i Rana for første gang.
Med vekt på siste halvdel av 1800-tallet forteller vi om jernmalmens kanskje ukjente og glemte historie.
Mange har hørt om Ole Tobias Olsen (1830-1924), Nordlandsbanens far, langt færre har hørt at hans jernbaneinteresser var tett knyttet til den lokale jernmalmen. Malmressurser fører ofte til konflikter – også feltene i Dunderlandsdalen.
Den pengesterke konsul Nils Persson forsøker å få fatt i Olsens malmfelter – klarer han det?

Gjennom Ole Tobias Olsens egne fotografier, kart og dokumenter fortelles historien om Olsen, jernmalmen og jernbanen.
Åpning: 17. mai 2016. Utstillingen blir et fast tilbud og blir å se ut året og inn i 2017.

posterOT

JERN: Olsen, jernmalmen og jernbanen