Hans Martinius Zahl – den siste Zahl på Nordvika –førte sine jekter til Lofoten og Bergen.  På disse turene skrev han dagbøker.  Fire av disse jekteprotokollene er bevart og ligger nå i Dønna museums samlinger.  Jekteprotokollen er digitalisert og publisert på Digitalarkivet.no
De digitaliserte protokollene kan du lese i her: - 1846 |  - 1847 |  - 1848  – 1850

Zahls håndskrift bærer preg av sjøgang og kulde, og er ikke lett å tyde. Vi på Dønna Museum har derfor fått protokollene oversatt (transkribert) til leselig skrift som du kan lese og/eller laste ned her:
 1846    1847    1848   1850

Arbeidet er gjort med støtte fra Riksantikvaren.

For å lagre fil på egen datamaskin
PC: Høyreklikk med mus på link og velg “Lagre som..”
Mac: Controll/CTRL + klikk med mus på link og velg “Lagre mål som..”