Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset stenger alle museets avdelinger frem til 15. juni. Alle arrangementer i perioden blir dessverre avlyst.
 
Publikum oppfordres i stedet til å besøke digitale plattformer:
– Appen Kulturpunkt
 
Situasjonen vurderes fortløpende i tråd med FHI sine retningslinjer.
 
Museets ansatte er på jobb og kan nås på telefon og e-post som vanlig.