Brunlangøre fotografert i Nittedal. Foto: Jeroen van der Kooij ©

Flaggermusen har fått mye negativt oppmerksomhet, men sjansen er svært liten for at viruset som forårsaker Covid-19 har blitt overført fra flaggermus til menneske. Verden trenger flaggermusa. I økosystemer, til pollinering og frøspredning. Og til å ta seg av skadelige insekter rundt husene våre, i jordbuket og i byene. Les mer om dette i en grundig kronikk publisert hos Gemini.