Vil du være en del av vårt museumsteam? Vi skal fortelle historer om hele Helgeland og om hver enkelt kommune. Våre besøkende skal få god, riktig og spennende informasjon. De skal oppleve museet hyggelig og interessant.

Helgeland Museum søker museumsverter for sommersesongen 2021.


Les mer om stillingene her:

Museumsverter for sommersesongen 2021 (202237) | Helgeland Museum (jobbnorge.no)