Flere norske menn og kvinner meldte seg til tjeneste på Tysk side under krigen, disse er kjent som frontkjempere. Som regel var dette gjennom Nasjonal Samling eller dets ungdomsorganisasjoner. Ca. 80 % av de som meldte seg var medlemmer av NS. Disse havnet som regel i ulike militær avdelinger som Regiment Nordland, Germanske SS-Norge eller SS-skijegerbataljon Norge. Avdelingene tilhørte i teorien Norge, men var underlagt Waffen-SS. som var en militær organisasjon som eksisterte ved siden av Wehrmacht.   

Totalt deltok ca. 5500 norske menn, av disse falt/forsvant 836stk. I tillegg var det rundt 500 norske kvinner som meldte seg til tjeneste som frontsøstre, et annet ord for sykepleier. Frontsøstrene fikk trening i Tyskland før de ble overført til feltlasaretter og militære sykehus. Av disse var 20 falne og savnede. Det var også frivillige fra Vefsn og noen av dem falt på østfronten. Hva var motivasjonen til disse? Det kunne være alt fra eventyrlyst, flukt fra et kjedelig liv, et ønske om å bekjempe kommunisme. Mange var solidariske med Finland etter vinterkrigen og ville støtte dem mot Sovjetunionen. Soldatene som trodde at de skulle kjempe direkte for Finland ble skuffet. De fleste ble satt inn på Leningradfronten som del av Waffen-SS divisjoner under tysk ledelse.