Angiveri 
Det var mange nordmenn som anga folk til Nazistene under krigen. Motivasjonen for å angi andre var variert; Det kunne være for å beskytte egen familie, eller for å unngå straff selv. Enkelte gjorde det for å kvitte seg med fiender, og noen var simpelthen ute etter goder, som sigaretter og brennevin. Flere angivere var politiske meningsfeller med Nazistene og ville støtte regimet. Noen gikk også så langt at de ble ansatt som informanter med fast lønn for sine tjenester til tyskerne. Angiveri ble etter Norsk lov ansett som landsforræderi, og i Landssvikoppgjøret etter krigen fikk mange straff for sine handlinger.   

Rinnanbanden 
Gestapo i Mosjøen hadde et tett samarbeid med Oliver Rinnans bande. Rinnanbanden som besto av nordmenn utga seg for å være motstandsfolk eller “jøssinger”, og dro rundt om i distriktene for å spore opp motstandsgrupper og andre fiender av naziregime. Ved hjelp av Rinnanbanden kunne tyskerne utføre store opprullinger av motstandsgrupper.